Årsmøtet

Årsmøtet er korets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mai i forbindelse med korets vårkonsert.

Årsmøtet annonseres i vårplanen, på korets hjemmeside eller på e-post til medlemmenes foresatte senest 2 uker før møtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1 uke før møtet.

En foresatt fra hvert medlem har stemmerett på årsmøtet.

På årsmøtet legger styret fram årsmelding og revidert regnskap.

Vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall blant de fremmøtte, øvrige saker avgjøres med simpelt flertall.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte.

Protokoller

Protokoll årsmøtet 2021

Protokoll årsmøtet 2020

Protokoll årsmøtet 2019

Protokoll årsmøtet 2018

Protokoll årsmøtet 2017

Protokoll årsmøtet 2016

Protokoll årsmøtet 2015

Reklame